Dây chuyền máy xả cuộn 1.2x1250mm

Dây chuyền máy xả băng, máy xả cuộn thép

Dây chuyền máy xả băng, là dây chuyền quan trọng trong quá trình sản xuất và gia công thép cuộn. Nó có nhiệm vụ cắt, chia các cuộn thép thành các cuộn thép có kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu sản xuất.

error: Content is protected !!