Máy xả băng Inox 3.2x1650mm

Dây chuyền máy xả băng inox, máy xả cuộn inox

Dây chuyền máy xả băng inox, là dây chuyền quan trọng trong quá trình sản xuất và gia công cuộn inox. Nó có nhiệm vụ cắt, chia các cuộn inox thành các cuộn inox có kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu sản xuất.

error: Content is protected !!