Máy xả băng thép tốc độ cao

Dây chuyền máy xả băng, máy xả cuộn thép

Dây chuyền máy xả băng, là dây chuyền quan trọng trong quá trình sản xuất và gia công thép cuộn. Nó có nhiệm vụ cắt, chia các cuộn thép thành các cuộn thép có kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu sản xuất.

error: Content is protected !!