Lắp đặt máy cắt tấm Inox 3x1300mm

Dây chuyền cắt tấm thép theo chiều dài, thường được gọi là CTL(cut to length line), là một thiết bị công nghiệp được sử dụng để tháo cuộn, làm thẳng, đo và cắt các cuộn thép thành các tấm thép có chiều dài mong muốn và xếp chồng lên nhau để xử lý tiếp

Dây chuyền lắp đặt cho khách hàng tại Hải Phòng, phục vụ cho Foxconn Việt Nam với model máy 0.3-3.3x1300mm, kiểu cắt liên tục( flying shear) cắt liên tục tốc độ cao, cắt chính xác phù hợp cho cắt tấm ngắn, hiệu suất cao

 

error: Content is protected !!